Allmänna villkor - Integritetspolicy

Allmänna villkor - GDPR / Integritetspolicy

Vad och varför

Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. Denna policy beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du kommer nedan få information om följande:

 • Vilken personlig information som samlas in från dig genom hemsidan, hur den används och med vem den delas.
 • Vilka alternativ du har gällande användningen av datat.
 • Säkerheten som används för att skydda din information.
 • Insamling och användning av information

True Fiction Production AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i den här policyn. Vi har bara tillgång till och samlar endast in data som du frivilligt ger oss genom registreringsformulär, vid uppdatering av dina konto- och användaruppgifter, via e-post eller annan direkt kontakt. Vi kommer aldrig sälja eller hyra ut denna information till någon annan.

Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi kommer inte dela med oss av informationen till någon tredje part utanför organisationen, förutom vad som är nödvändigt för att ge dig den support eller användning du efterfrågar, t.ex genomföra en beställning eller betalning.

Om du inte avregistrerat dig har vi rätt att kontakta dig i framtiden via e-post för att informera om nya funktioner och tjänster eller ändringar i denna sekretesspolicy.

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Nedan följer information om vilka personuppgiftbehandlingar som finns.

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster/varor

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal och tillhandahålla tjänster till dig. Vi behandlar personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst när du kontaktar vår kundservice samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

Bokföring

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t ex bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

Om cookies

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver ber om att få spara i din webbläsare. Genom att innehållet i cookien i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till den aktuella webbplatsen är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser, beteende eller identitet (i den mån den är känd). Vi använder följande cookies på vår webbsida:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, som exempelvis Google Analytics).

De cookies vi använder syftar till att förbättra de tjänster vi erbjuder. Cookies gör att webbsidan får en bättre funktionalitet och underlättar för dig som användare. Vi använder cookies också för att samla in och analysera beteendedata baserat på din användning av webbplatsen och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till dig som användare.

Du kan när som helst ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera vissa cookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Om du väljer att blockera eller radera cookies kan det innebär att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatsen inte fungerar korrekt i alla avseenden.

Din kontroll över informationen

Du har rätt att avregistrera dig från all framtida kontakt med oss när som helst. Du kan göra följande när som helst genom att kontakt oss:

 • Få reda på vilken information vi har om dig, om någon.
 • Ändra all information vi har om dig.
 • Be oss radera all information vi har om dig. Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Säkerhet

Vi arbetar kontinuerligt med att skydda din information. All information du skickar genom hemsidan skyddas och är krypterad.

Var vi än hämtar in information så hämtas den in på ett säkert sätt. Du kan verifiera detta genom att kontrollera att webbadressen börjar med https://.

Medan vi kryperar information som skickas genom hemsidan skyddar vi även informationen inom företaget. Endast anställda som behöver tillgång till informationen för att kunna utföra ett specifikt arbete (t.ex support eller fakturering) ges tillgång till informationen.

Kontakt

Om du har frågor om våra tjänster eller denna sekretesspolicy är du välkommen att kontakta oss på support@allmannavillkor.se.